Mark de Weijer maakt wandbekleding met een volstrekt eigen signatuur, passend in het ontwerp van het interieur. Zijn aquarellen balanceren op de grensvlakken van schilderkunst, architectuur en vormgeving. Hij werkt onder meer in opdracht van interieurontwerpers, architecten, particulieren en overheid.

De meerduidige betekenis van de werken – autonoom met een feitelijke toepassing – is een bewuste keuze. De integratie van esthetiek en functionaliteit geeft de werken een extra gelaagdheid. Het authentieke materiaal laat zich uitstekend toepassen tegen verschillende achtergronden en in uiteenlopende ruimtes. De werken verlenen het interieur een oorspronkelijk karakter en een persoonlijke toets.

Geschept papier met meerdere kleurlagen in aquarel wordt volgens een weloverwogen ontwerp direct op de wand aangebracht. De kleur leeft, de compositie ademt en versmelt met de omgeving. Harmonieus, maar in haar eenvoud opvallend. Het werk dringt zich niet op, maar is toch nadrukkelijk aanwezig en heeft een sterk ruimtelijke werking.

Mark de Weijer werkt zeer nauw samen met de opdrachtgever. Dat ziet hij als voorwaarde, omdat zijn werk in concept en esthetiek reageert op de omgeving waarvoor hij het maakt. Voorafgaand aan het maken van een ontwerp analyseert hij de locatie uitvoerig. Vorm, ritme, oppervlak, structuur en kleur zijn onvervreemdbaar gekoppeld aan die locatie. Het werk kan niet verplaatst worden, en alleen daar komt het volledig tot zijn recht.

cursus

Het is mogelijk om in het atelier onder begeleiding zelf je papier te maken. Alle stappen van vezel tot vel worden ondernomen. De verschillende variaties in behandeling van de grondstof, de inzet van hulpstoffen en het werkproces worden je stap voor stap duidelijk gemaakt. Het doel is om aansluiting te vinden op je persoonlijke, artistieke ambities. Dat betekent dat er per persoon wordt gekeken naar de vraag en de mogelijkheden. Een overzichtelijk plan wordt uitgestippeld met een praktisch haalbaar einddoel.

Na een eerste kennismakingsgesprek ontvang je een voorstel met een globaal plan van aanpak, een indicatie van tijd en de kosten. Meestal zijn drie dagdelen voldoende. Prijs: 30,00 per uur inclusief btw. Materialen (grondstof/hulpstof) zijn inbegrepen.